Мисия

„ИСИИ“ – „Институт за Системно Икономическо Инженерство“ – е българско акционерно дружество за инженерни изследвания и иновации в областта на дигиталните технологии за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие,  технологии, широко популярни под името „ERP системи“.

ERP системите – разглеждани първо във функционален, а след това и в йерархичен план – по своето естество се явяват върховните дигитални технологии за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие. Неслучайно за 2020 година пазарът на този тип IT продукти възлиза на 350 млрд.$, а има не една прогноза за неговото удвояване (до 700 млрд.$/ годишно) до края на следващото десетилетие.

Мисията на „ИСИИ“, предопределяща и цялостния характер на нейната дейност, е:

Обезпечаване на базови условия за развитие и широко разпространение на ново поколение ERP системи – ERP системи, които стъпват на цялостно (холистично) базисно научно знание за икономика и които, по своите приложни характеристики, тотално превъзхождат днешните пазарно предлагани ERP системи, включително и най-марковите.

Стратегии за осъществяване на мисията:

„ИСИИ“ е основан под името „СЕМБА“ през 1998 година, като изпълнението на неговата мисия се диктува от две стратегии:

Първа стратегия:

Първата стратегия е фокусирана върху две стратегически цели: (1) създаване на действащ прототип на качественa нова ERP система и (2) разработка на концепция за последващо развитие на създадения прототип. Към средата на 2018 година тези цели са постигнати и първата стратегия изчерпва смисъла на своето предназначение.

Втора стратегия:

Според втората стратегия – от средата на 2021 до средата на 2024 година – „ИСИИ“ трябва да се реформира, развие и позиционира в масмедийното пространство така, че почти всяка от световно водещите компании, работещи в областта на ERP системите, да поиска да придобие мажоритарна собственост в „ИСИИ“. По този начин тя (световната компания) може да стане начален източник на световен процес за драстично увеличение на ефективността на управление на индустриалната икономика чрез развитие и широко разпространение на новото поколение ERP системи.

Резонно е да се мисли, че един такъв процес ще доведе до преразпределение на световния пазар на знание за ефективно управление на индустриалната икономика (за 2020 година той се оценява на 3 трлн.$), а началният източник на този процес ще получи възможност за водещо участие в това преразпределение, измеримо с десетки и стотици милиарди $/годишно.

Първата стратегия е дело на първооснователя на „ИСИИ“. Втората стратегия е дело на водещия екип на дискусионен форум, основан под името „Информационните Технологии и Бъдещето на Икономическата Наука“ – „ИТБИН“, който е и основен инициатор и двигател за осъществяване на целите заложени в нея.

По-подробна информация за същността и резултатите от реализацията на първата стратегия може да прочете в секции История, Проучвания и Експерименти.