ИНСТИТУТ ЗА СИСТЕМНО ИКОНОМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО
представя…


Първата в света
холистична дииновативна ERP система,
базирана на универсален модел

ИНСТИТУТ ЗА СИСТЕМНО ИКОНОМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО
представя…


Първата в света холистична дииновативна ERP система, базирана на универсален модел

ИСИИ прави 20 години проучвания и експерименти, теоретични, терминологични и технологични разработки.

ИСИИ извежда 1 универсален модел на принципното устройство и начин на функциониране на индустриалното предприятие, приложим за навсякъде.

ИСИИ създава 7 органично свързани функционални системи, работещи в холистичен софтуерен продукт.

С 2inERP система ще настъпи преразпределение на - €2,5трлн./годишно - световния пазар на знание за управленско моделиране на индустриалната икономика - продукти във вид на бизнес софтуер, бизнес консултиране, бизнес одитиране, а също индустриален инженеринг и реинженеринг.

Анна Видева

Създател - Откривател на Универсален модел на индустриалното предприятие и съавтор на описващите го теория и терминология;
Технологичен архитект на 2inERP софтуер;

Петър Бъчваров

Създател - Откривател на Универсален модел на индустриалното предприятие и съавтор на описващите го теория и терминология;
Технологичен архитект на 2inERP софтуер;

Трифон
Стефанов

Ръководен екип
CEO

Момчил
Денев

Ръководен екип
Член на Съвета на Директорите

Венцислав
Караиванов

Водещ софтуерен
архитект

Любомир
Тончев

Водещ софтуерен
архитект

Мартин
Петров

Инженер

2inERP

През последните 20 години ИСИИ разработва и успешно експериментира първата в света холистична дииновативна ERP система, стъпила на ново качество знание за управленско моделиране на икономиката на индустриалното предприятие.

Мисия

История

Открития

Проучвания

Експерименти

Мисия

История

Експерименти

Проучвания

Открития

САМО БЪДЕЩЕТО ПОДЛЕЖИ НА УПРАВЛЕНИЕ